Cách kiểm tra tốc độ card mạng trên Windows 10


Ads_ngang
Website maytinhmayin.inaxphuongdong lĩnh vực sửa chữa máy tính máy in có bài Cách kiểm tra tốc độ card mạng trên Windows 10Bạn đang thắc mắc về tốc độ kết nối của network adapter (bộ điều hợp mạng)? Dưới đây là 4 cách để tìm hiểu thông tin này trên Windows 10.

Bạn đang thắc mắc về tốc độ kết nối của network adapter (bộ điều hợp mạng)? Dưới này là 4 phương pháp để tìm hiểu tin tức này trên Windows 10.

Cách kiểm tra vận tốc network adapter bằng Settings

Để xem vận tốc kết nối cho card mạng, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở Settings .

2. Nhấp vào Network & Internet .

3. Nhấp vào Status .

4. Trong phần “Change your network settings” , nhấp vào tùy chọn View your network properties .

Nhấp vào tùy chọn View your network properties
Nhấp vào tùy chọn View your network properties

5. Trong phần “Properties” , tìm network adapter (WiFi hoặc Ethernet).

6. Xác định tốc độ kết nối trong trường Link speed (Receive/Transmit) .

Xác định tốc độ kết nối trong trường Link speed (Receive/Transmit)
Xác định vận tốc kết nối trong trường Link speed (Receive/Transmit)

Sau khi xong xuôi các bước, bạn sẽ biết tốc độ adapter đang sử dụng để kết nối với mạng.

Cách kiểm tra vận tốc network adapter bằng Control Panel

Để xác định vận tốc network adapter bằng cài đặt Control Panel, hãy làm theo một số bước sau:

1. Mở Control Panel .

2. Nhấp vào Network and Internet .

3. Nhấp vào Network and Sharing Center .

4. Nhấp vào Change adapter settings ở bên trái.

Nhấp vào Change adapter settings
Nhấp vào Change adapter settings

5. Nhấp đúp vào network adapter (Ethernet hoặc WiFi).

Nhấp đúp vào network adapter
Nhấp đúp vào network adapter

6. Kiểm tra vận tốc kết nối trong trường Speed .

Kiểm tra tốc độ kết nối trong trường Speed
Kiểm tra tốc độ kết nối trong trường Speed

Lưu ý nhanh : Nếu đang xem WiFi adapter, bạn cũng đều có thân xác nhận chất lượng tín hiệu.

Sau khi kết thúc các bước, bạn sẽ hiểu rõ hơn về tốc độ kết nối của card mạng được kết nối với mạng.

  • Kiểm tra vận tốc Internet, mạng Wifi FPT, VNPT, Viettel không cần ứng dụng

Cách kiểm tra tốc độ network adapter bằng Command Prompt

Để tìm ra vận tốc cho adapter không dây hoặc có dây bằng Command Prompt, hãy làm theo một số bước sau:

1. Mở Start .

2. Tìm kiếm Command Prompt và nhấp vào kết quả trên cùng để mở Command Prompt.

3. Nhập lệnh sau để định vị vận tốc kết nối cho mọi thứ các card mạng, rồi nhấn Enter :

   wmic nic where netEnabled=true get name, speed   
Kiểm tra tốc độ network adapter bằng Command Prompt
Kiểm tra tốc độ network adapter bằng Command Prompt

4. Xác nhận tốc độ network adapter.

Sau khi kết thúc các bước, bạn sẽ có thể định vị tốc độ (tính bằng bit) mà card đang sử dụng để kết nối với mạng.

Cách kiểm tra tốc độ network adapter bằng PowerShell

Để kiểm tra tốc độ kết nối Ethernet hoặc WiFi trên Windows 10 bằng PowerShell, hãy làm theo những bước sau:

1. Mở Start .

2. Tìm kiếm PowerShell và nhấp vào kết quả trên cùng để mở bảng điều khiển.

3. Nhập lệnh sau để xác định vận tốc kết nối cho tất cả những card mạng, rồi nhấn Enter :

   Get-NetAdapter | select interfaceDescription, name, status, linkSpeed   
Kiểm tra tốc độ network adapter bằng PowerShell
Kiểm tra vận tốc network adapter bằng PowerShell

4. Kiểm tra tốc độ kết nối card mạng WiFi hoặc Ethernet.

Sau khi bạn hoàn thành các bước, đầu ra PowerShell sẽ hiển thị tốc độ kết nối ở định dạng thân thiện với người dùng (ví dụ: 780Mbps và 1Gbps).

Chúc bạn thi hành thành công!

  • Cách điều chỉnh tốc độ refresh của Windows 10
  • Cách giới hạn vận tốc download của Steam trong Windows
  • Tắt bỏ Indexing Service để máy tính chạy mau hơn
  • Cách tối ưu hóa tốc độ download của Steam trong Windows 10
  • Cách bức tốc khởi động phần mềm Desktop trên Windows 10

Từ khóa bài viết: kiểm tra tốc độ card mạng,kiểm tra tốc độ card mạng trên Windows 10,xác định tốc độ kết nối WiFi,xác định tốc độ kết nối Ethernet,xác định tốc độ kết nối trên Windows 10,tốc độ kết nối network adapter

Bài viết Cách kiểm tra tốc độ card mạng trên Windows 10 được tổng hợp và biên tập bởi sửa máy tính PCI – PCI Group Mọi ý kiến đóng góp và phản hồi vui lòng gửi Liên Hệ cho chúng tôi để điều chỉnh. Xin cảm ơn.

Bài Viết Liên Quan


Bài Viết Khác


Ads_ngang